امروز جمعه 8 مهر 1401

فروش

دفتر مركزي فروش:

آدرس: 

تلفن:

دفتر فروش كارخانه:

آدرس: ايران - تبريز - جاده آذرشهر - كيلومتر 5 جاده جزيره اسلامي - جنب كارخانجات درپاد تبريز

تلفن:33467030 041 (10 خط) داخلي 4073 

فكس: 33467020 041

موبايل: 09122622670 - 09143958012 آقای دارابی

ايميل: sales@yaghutgroup.com