امروز شنبه 29 اردیبهشت 1403

سرمایه انسانی

سرمایه انسانی موجودی شایستگی‌ها، دانش، ویژگی‌های اجتماعی و شخصیتی شامل خلاقیت، تجسم در توانایی برای انجام کاری جهت تولید ارزش اقتصادی است. سرمایه انسانی دید اقتصادی جامعی از انسان فعال در اقتصاد است، در حالی که تلاشی برای کسب پیچیدګی بیولوژیکی، اجتماعی، روانشناسی و فرهنگی است به‌طوری‌که در اثرات متقابل اقتصادی یا صریح با هم تقابل دارند.

واحد سرمايه انساني شركت ماشين سازي ياقوت تلاش دارد با بهترين انتخاب خود در زمينه انتخاب افراد شايسته در جهت بهره مندي از تمام شليستگي هاي افراد قدم بردارد.