امروز یک شنبه 24 تیر 1403

فناوری اطلاعات

اين واحد وظيفه ايجاد زيرساختهاي مورد نياز واحدهاي مختلف جهت استفاده از فناورهاي نوين و افزايش بهره وري را برعهده دارد.

واحد انفورماتيك شركت ماشين سازي ياقوت تبريز با توجه به گسترش روز افزون فناوريهاي پيشرفته در زمينه هاي كامپيوتر و شبكه و استفاده از اين ظرفيت در جهت توسعه سازماني و افزايش بهره وري از همان ابتدا با اتخاذ سياستهاي امنيتي و نحوه ارائه خدمات به كاربران و حفظ يكپارچگي و همساني در روابط سيستمي-استانداردها و پروتكل هاي ارتباط و اصول طراحي به ايجاد زيرساختهاي پايدار اقدام نمود. همچنين اين واحد بر اساس نيازسنجي هاي انجام گرفته اقدام به تهيه برنامه هاي كاربري مورد نياز شركت در حوزه نرم افزار نموده است.